20.10.2021

W okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. zgodnie z umową nr 197/PROO/5/2021 wykonano zadanie pt. „Nabycie nowego sprzętu IT przez Fundację Sowa”. W związku z tym zakupiono 3 komputery stacjonarne Dell Vostro 3681 SFF (w zestawach z monitorami) celem zapewnienia kadrze odpowiednich warunków pracy z uwzględnieniem ergonomii pracy, co opisano we wniosku nr 38377-2. W chwili obecnej nowy sprzęt IT zapewnia 3 pracownikom Fundacji nie tylko komfort pracy, ale i efektywniejsze wykonywanie zadań związanych z organizacją kursów skierowanych do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia. Nowoczesny sprzęt IT dostarczono i zainstalowano w biurze Fundacji zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Kasprowicza 3/5.

Dzięki wykonaniu ww. zadania Fundacja Sowa ma już możliwość dalszego skutecznego prowadzenia działalności statutowej. Nabycie nowego sprzętu IT umożliwiło wznowienie organizacji kursów z zakresu nauczania języków obcych dla uczestników projektów unijnych: „Opolska Akademia Języka Angielskiego” nr RPOP.09.03.00-16-0033/16; „Angielska Kuźnia Talentów” nr RPOP.09.03.00-16-0060/16; „Akademia Kompetencji Kluczowych” nr RPZP.08.10.00-32-K103/17 oraz kursów komputerowych dla uczestników projektu „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” nr RPSL.11.04.03-24-0A02/16, z myślą o realizacji wyznaczonych celów statutowych. Dalsze prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym obsługa wdrażania kursów językowych oraz kursów komputerowych dla osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (o których mowa powyżej) jest możliwe dzięki zapewnieniu 3 pracownikom Fundacji nowoczesnego sprzętu IT umożliwiającego przygotowywanie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej tj. listy obecności, materiały dydaktyczne, ankiety ewaluacyjne, certyfikaty itp.

Sprzęt komputerowy sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2021.

16.07.2021

W dniach 09.07.2021 – 15.07.2021 w ramach wygranego przetargu zorganizowaliśmy obóz naukowo-językowy dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Świdniku, Jadamwoli i Roztoce.

Obóz zorganizowaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Szekla w Stroniu Śląskim w którym wzięło udział  41uczniów oraz 5 nauczycieli. W ramach obozu uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego a w ramach atrakcji zorganizowaliśmy dla uczestników obozu wycieczkę na Śnieżnik, zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz Twierdzy i Starego Miasta w Kłodzku. Wszyscy uczestnicy obozu byli zadowoleni  – myślimy, że to był dobry wstęp do wakacji.

Z tego miejsca życzymy wszystkim uczestnikom równie udanych wakacji !

01.05.2021

Wraz z naszym Partnerem Grupą Doradczą Promesa w ramach konsorcjum przystępujemy do realizacji projektu „Lekcja: Enter”.

Naszym głównym zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu kompetencji cyfrowych dla trenerów regionalnych na obszarze województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Współpraca zakłada także przeprowadzenie szkoleń, doradztwa i konsultacji dla nauczycieli na obszarze ww. województw. Planujemy przeszkolić 5 733 nauczycieli w zakresie kompetencji TIK.